Thẻ

,


 

Khả năng sáng tạo

Khả năng sáng tạo

Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng đế mới họp mặt tất cả muôn loài và nói: “Ta còn một món quà đặc biệt dành cho loài người nhưng ta muốn giấu họ, ta sẽ ban cho họ chỉ khi nào họ sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo”.

Đại bàng nói: “Hãy trao nó cho con, con sẽ đem nó lên mặt trăng”.

Thượng đế đáp: “Không được, sẽ có một ngày loài người cũng đến đó và tìm thấy nó thôi”.

Cá hồi nói: “Con sẽ chôn nó ở đáy đại dương”.

Ngài lắc đầu: “Không đâu, họ sẽ tìm đến đó dễ dàng”.

Trâu nói: “Con sẽ chôn nó trong cánh đồng mênh mông”.

Thượng đế không bằng lòng: “Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất, dù là ở đâu họ cũng nhanh chóng tìm ra nó”.

Mẹ Đất khi đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ: “Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mới nhận ra sự tồn tại của nó”.

Và Thượng đế đã đồng ý.

___Sưu tầm từ Internet___

Advertisements